CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM

Wykaz pomników przyrody

[Rozmiar: 59 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Wykaz użytków ekologicznych [Rozmiar: 285 bajtów]
O drzewach... [Rozmiar: 104 bajtów]

[Rozmiar: 3390 bajtów] [Rozmiar: 3685 bajtów] [Rozmiar: 3110 bajtów] [Rozmiar: 2714 bajtów] [Rozmiar: 3698 bajtów] [Rozmiar: 3838 bajtów] [Rozmiar: 3658 bajtów]

Wyciąg z rejestru pomników przyrody Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gorzowie Wlkp.
Nr wg. rej. Nazwa Położenie Wielkość Opis formy ochrony Akt prawny
Wojew. Powiat Gmina Obręb ewid. Działka Obwód  Wyso- kość
15 Dąb szypułkowy Quercus robur lubuskie gorzowski Bogdaniec obr. ewid. Bogdaniec dz. nr 924 330 cm ok. 30 m własność: Skarb Państwa w zarządzie N-twa Bogdaniec, obr. leśny Bogdaniec, L-two Motylewo, oddz. 237 h. R.W.L Nr 46 z 19 maja 2006
147 Głaz narzutowy
Na głazie napis gotykiem 'Wanschen-1932'
lubuskie gorzowski Bogdaniec obr. ewid. Bogdaniec dz. nr 924 365 cm 67 cm własność: Skarb Państwa w zarządzie N-ctwa Kłodawa, obr. leśny Kłodawa, L-ctwo Wojcieszyce, oddz. 368j R.W.L Nr 46 z 19 maja 2006
148 Głaz narzutowy
Pomnik leśnika niemieckiego zamordowanego 18 lutego 1923
lubuskie gorzowski Kłodawa obr. ewid. Kłodawa działka nr 1102 250 cm 135 cm własność: Skarb Państwa w zarządzie N-ctwa Kłodawa, obręb leśny Kłodawa, L-ctwio Mszaniec, oddz. 128 b R.W.L Nr 46 z 19 maja 2006
149 Dąb szypułkowy Quercus robur lubuskie gorzowski Kłodawa Obr. ewid. Łośno dz. nr 483 420 cm ok. 26 m własność: Skarb Państwa w zarządzie N-ctwa Kłodawa, obr. leśny Kłodawa, L-ctwo Łośno, oddz. 217 f R.W.L Nr 46 z 19 maja 2006
150 Skupienie drzew
5 buków zwyczajnych Fagus silvatica
lubuskie gorzowski Kłodawa obr ewid. Santocko dz. nr 729 od 380 do 430 cm od 23 do 26 m własność: Skarb Państwa w zarządzie N-ctwa Kłodawa, L-ctwo Santocko, oddz. 282 m R.W.L Nr 46 z 19 maja 2006
151 Skupienie drzew
2 dęby szypułkowe Quercus robur
lubuskie gorzowski Kłodawa obr ewid. Kłodawa dz. nr 1085 własność: Skarb Państwa w zarządzie N-ctwa Kłodawa, L-ctwo Mszaniec, oddz. 120 k, przy szosie Gorzów -Barlinek R.W.L Nr 46 z 19 maja 2006
158 Dąb szypułkowy Quercus robur lubuskie gorzowski Kostrzyn nad Odrą obr. ewid. Kostrzyn n/0 - 2 dz. nr 1247/4 394 cm ok. 21 m własność: Skarb Państwa w zarządzie N-ctwa Dębno, obr. leśny Namyślin, L-ctwo Kostrzyn, oddz. 274 n R.W.L Nr 14 z 28 lutego 2006. Dz.U. Nr 14 póz. 338 z 2006r
197 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia lubuskie gorzowski Lubiszyn obr. ewid. Lubiszyn dz. nr 877 320 cm ok. 27 m własność: Skarb Państwa w zarządzie N-ctwa Bogdaniec, obr. leśny Wysoka, L-ctwo Tarnów, oddz. 107 d R.W.L Nr 46 z 19 maja 2006
198 Dąb szypułkowy Quercus robur lubuskie gorzowski Lubiszyn obr. ewid. Lubno dz. nr 237 620 cm ok. 28 m Własność: Gmina Lubiszyn. Rośnie na skwerze w centrum Lubna nieopodal kościoła R.W.L Nr 46 z 19 maja 2006
365 Dąb szypułkowy Quercus robur lubuskie gorzowski Santok obr. ewid. Nowe Polichno dz. nr 35 590 cm ok. 31 m własność: osoba fizyczna R.W.L Nr 46 z 19 maja 2006
366 Dąb szypułkowy Quercus robur lubuskie gorzowski Santok obr. ewid. Lipki Małe dz. nr 81/1 730 cm 20 m własność: osoba fizyczna R.W.L 29 z 19 maja 2006
589 Skupienie dwóch głazów narzutowych lubuskie gorzowski Witnica obr. ewid. Dąbroszyn dz. nr 309/7 480 i 370 cm 220 i 175 cm własność: Skarb Państwa w zarządzie N-ctwa Dębno Lub., obr. leśny Namyślin, L-ctwo Kostrzyn, oddz. 309 c R.W.L Nr 46 z 19 maja 2006.
590 Wiąz szypułkowy Ulmus laevis lubuskie gorzowski Witnica obr. ewid. Mosina dz. nr 626 485 cm ok. 24 m własność: Skarb Państwa w zarządzie N-ctwa Bogdaniec, obr. leśny Mosina, L-ctwo Łąkomin, oddz. 162 o. Rośnie w parku wiejskim. R.W.L Nr 46 z 19 maja 2006
591 Skupienie drzew
2 dęby szypułkowe Quercus robur
lubuskie gorzowski Witnica obr. ewid. Mosina dz. nr 577 630cm i 370 cm ok. 32 m własność: Skarb Państwa w zarządzie N-ctwa Bogdaniec, obr. leśny Mosina, L-ctwo Ustronie, oddz. 192 b R.W.L Nr 46 z 19 maja 2006
592 Dąb szypułkowy Quercus robur lubuskie gorzowski Witnica obr. ewid. Mosina 550 cm ok. 24 m Rośnie w miejscowości Mosina przy kościele. R.W.L Nr 46 z 19 maja 2006
593 Dąb szypułkowy Quercus robur lubuskie gorzowski Witnica obr. ewid. Nowiny Wielkie dz. nr 876 640 cm ok. 25 m własność: Skarb Państwa w zarządzie N-ctwa Bogdaniec, obr. leśny Bogdaniec, L-ctwo Nowiny, oddz. 263 ax R.W.L Nr 46 z 19 maja 2006
594 Skupienie drzew
Dąb szypułkowy Quercus robur oraz wiąz szypułkowy Ulmus laevis
lubuskie gorzowski Witnica obr. ewid. Witnica dz. nr 891 420 cm i 395 cm ok. 30 m własność: Skarb Państwa . Rosną przy ul Kolejowej w Witnicy naprzeciw dworca. R.W.L Nr 41 z 19 maja 2006
595 Skupienie drzew
Dąb szypułkowy Quercus robur - 2 sztuki
lubuskie gorzowski Witnica obr. ewid. Witnica dz. nr 421/4 530 cm i 531 cm ok. 25 m własność: Skarb Państwa. Rosną przy ul. Zachodniej po prawej stronie jadąc w kierunku Kostrzyna. R.W.L Nr 41 z 19 maja 2006
596 Skupienie drzew
Jesion wyniosły Fraxinus excelsior - 2 sztuki
lubuskie gorzowski Witnica obr. ewid. Kamień Mały dz. nr 116 310 cm i 290 cm ok. 21 m własność: Gmina Witnica. Rosną na starym cmentarzu w Kamieniu Małym.

Według ustawy o ochronie przyrody:
• Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
• Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.

Copyright © Jan Bieńkowski Wstecz Mapa witryny Strona główna