CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
[Rozmiar: 29843 bajtów]
Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Jezioro Wielkie [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Obszar chronionego krajobrazu nr 4 Dolina Warty i Dolnej Noteci [Rozmiar: 273 bajtów]
Bardziej czytelny plan [Rozmiar: 104 bajtów]
Mapa obszaru (jpg) [Rozmiar: 104 bajtów]
Ściągnij dokładniejszą mapę (3,1 MB) Ściągnij plik pdf

Obszar chronionego krajobrazu nr 5
Gorzowsko - Krzeszycka
Dolina Warty

 

 

 

Według ustawy o ochronie przyrody "obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych".
  Zasięg obszaru chronionego krajobrazu nr 5
Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty
  
                    Gmina Powierzchnia (ha)
                    Bogdaniec 9.243
                    Deszczno 343
                    Krzeszyce 6.028
                    Lubiszyn 7
                    Witnica 827
Dane według rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego.