CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
[Rozmiar: 31045 bajtów]
Obszar chronionego krajobrazu nr 5 Gorzowsko - Krzeszycka Dolina Warty [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Obszar chronionego krajobrazu nr 3B Lasy Witnicko-Dzieduszyckie [Rozmiar: 273 bajtów]
Bardziej czytelny plan [Rozmiar: 104 bajtów]
Mapa obszaru (jpg) [Rozmiar: 104 bajtów]
Ściągnij mapę obszaru (6,7 MB) Ściągnij plik pdf
Obszar chronionego krajobrazu nr 4
Dolina Warty
i Dolnej Noteci

 
Według ustawy o ochronie przyrody "obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych".

  Zasięg obszaru chronionego krajobrazu
nr 4 Dolina Warty i Dolnej Noteci
  
                    Gmina Powierzchnia (ha)
                    Gorzów Wlkp. 360
                    Deszczno 1.279
                    Santok 7.247
Dane według rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego.