CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
[Rozmiar: 26874 bajtów]
Obszar chronionego krajobrazu nr 4 Dolina Warty i Dolnej Noteci [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Obszar chronionego krajobrazu nr 3A Lasy Witnicko-Dębieńskie [Rozmiar: 273 bajtów]
Mapa obszaru (jpg) [Rozmiar: 104 bajtów]
Ściągnij mapę obszaru (0,5 MB) Ściągnij plik pdf

Obszar chronionego krajobrazu nr 3B
Lasy Witnicko - Dzieduszyckie

Według ustawy o ochronie przyrody "obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych".

  Zasięg obszaru chronionego krajobrazu
nr 3B Lasy Witnicko-Dzieduszyckie
  
                    Gmina Powierzchnia (ha)
                    Bogdaniec 228
                    Witnica 1.575
Dane według rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego.