CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
Obszar Natura 2000 'Ujście Noteci'
[Rozmiar: 9999 bajtów]
Obszar Natura 2000 Torfowisko Chłopiny [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Obszar Natura 2000 Ujście Warty [Rozmiar: 273 bajtów]
Zobacz dokładniejszą mapę [Rozmiar: 104 bajtów]
Europejska Sieć Natura 2000 [Rozmiar: 326 bajtów]
[Rozmiar: 2921 bajtów] Według ustawy o ochronie przyrody "sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: 1) obszary specjalnej ochrony ptaków; 2) specjalne obszary ochrony siedlisk.
Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 i 6-9" ustawy.

PLH080006: Opis obszaru

Ogólna charakterystyka obszaru:
Węzeł hydrograficzny ujścia Noteci i Warty z dużymi obszarami zalewowymi, ekstensywnie zagospodarowanymi. Zachowany fragment lasów łęgowych na lewym brzegu Warty. Na stromym zboczu doliny Warty, powyżej zabudowy wsi Santok, zachowane płaty muraw kserotermicznych.

Status ochrony
Obszar w większości nie jest chroniony. Obejmuje rezerwat przyrody Santockie Zakole (340,9 ha; 1998).

PLH080006: Klasy siedlisk

Siedlisko  Pokrycie 
 Łąki i pastwiska 51 %
 Lasy liściaste 21 %
 Grunty orne 14 %
 Tereny rolnicze z dużym udziałem udziałem elementów naturalnych  6 %
 Cieki wodne 4 %
 Wrzosowiska, zarośla 3 %
 Tereny luźno zabudowane 1 %

PLH080006: Sprawujący nadzór (instytucja lub osoba):

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 Poznań tel. 048 618567700, fax 095 618525731.

[Rozmiar: 4967 bajtów]
[Rozmiar: 3267 bajtów]
[Rozmiar: 5490 bajtów]
[Rozmiar: 7816 bajtów]